Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Երեկոյան ուսուցման բաժին

 Աշոտ Գրիգորյան

Երեկոյան ուսուցման բաժնի ղեկավար

 

 

«ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ)» Կրթական ծրագրի ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՎ ԸՆՏՐՈՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

 

 Պարտադիր առարկաներ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Մարքեթինգի կառավարում
 4. Ֆինանսների հիմունքներ
 5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրներ
 7. Հաշվապահական հաշվառում
 8. Կառավարչական տնտեսագիտություն
 9. Բիզնեսի ռազմավարություն
 10. Կորպորատիվ ֆինանսներ
 11. Գործարար հաղորդակցություն և բանակցություններ
 12. Բիզնեսի վերլուծություն
 13. Մարքեթինգային հաղորդակցություն և գովազդ
 14. Տվյալների վերլուծություն
 15. Էլեկտրոնային բիզնես
 16. Նախագծերի կառավարում
 17. Առաջնորդություն
 18. Կառավարչական որոշումների ընդունում
 19. Ներդրումների վերլուծություն
 20. Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում

 

 

Ընտրովի առարկաներ

 1. ա․Մարքեթինգային հետազոտություն

          բ․ Հետազոտության մեթոդաբանություն և գործարար փաստաթղթաշրջանառություն

 1. ա․Բիզնեսի իրավական միջավայր

          բ․ Գործարարական իրավունք

 1. ա․Վարքագծային ֆինանսներ

          բ․ Կառավարչական հաշվառում

 1. ա․Փայթոն ծրագրավորում կառավարիչների համար

           բ․ Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ