Էդգար Էդիկի Ալեքսանյան


Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Կոնտակտային տվյալներ


Էլ-փոստ․ edgar.aleksanyan@paara.am


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ

1982թ., 24 հուլիս, ք. Երևան

Ամուսնացած, (երկու զավակ)

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2000-2005թ.- Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, քաղաքագիտության ֆակուլտետ, դիպլոմավորված մասնագետ
2007-2009թ. – ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Հանրային կառավարման ամբիոն, մագիստրոս
2011-2016թ. –  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոն, քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ մասնագիտությամբ (հայցորդություն)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2010-2012թ.- ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ
2012-2013թ. – ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ
2013-2021թ.- ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի պետ
2021-2022թ․- Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ
2022 թ․-ից – Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

2014-2016 թթ․- ԵՄ «ՏԵՄՊՈՒՍ» դրամաշնորհային ծրագրի «Կրթության երրորդ աստիճանի զարգացում Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա» ծրագրի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունից կոորդինատոր
2016-2019 թթ․- ԵՄ «ՏԵՄՊՈՒՍ» դրամաշնորհային ծրագրի «Եվրոպական օրակարգին համապատասխան՝ հետազոտության միջազգայնացման խթանման համար 3-րդ աստիճանի որակի ապահովման համակարգի ստեղծում» ծրագրի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունից կոորդինատոր
2020-2022 թթ․- ԵՄ «ՏԵՄՊՈՒՍ» դրամաշնորհային ծրագրի «Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական, արդյունաբերության կարիքներին և ԵՄ փորձին համապատասխան» ծրագրի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից կոորդինատոր

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ(ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ)

1.«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես – Համացանցը և քաղաքական կուսակցությունների զարգացման միտումները. «21-րդ դար» (Երևան 2016թ, թիվ 2(66), էջ 119-129)
2.«Ակունք» գիտական հոդվածների հրատարակչություն – Հայաստանի առաջին հանրապետության կոալիցիոն կառավարության փորձը (Երևան 2016 թ, թիվ 1(13), էջ 302-308)
3. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, գիտական հանդես – Պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (Երևան 2014թ, Հատուկ թողարկում, Մաս 1, էջ 134-140)
4. ՀՀ Եվրասիա միջազգային համալսարան – Կոալիցիոն կառավարության գործունեության համեմատական վերլուծություն. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները (Երևան 2013թ, , Գիրք 2, էջ 284-290)
5. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, գիտական հանդես, N 1 – Կոալիցիոն կառավարությունն որպես կուսակցական համակարգի կայացման գործընթաց (Երևան 2013թ, Գիտական հանդես, N 1  էջ 188-193)
6. Սոցիալական և քաղաքական համակարգերի համագործակցության բազմաչափությունը. «Հանրային կառավարում», ՀՀ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­­դեմիա, գիտական հանդես, N 1, Երևան, 2023, էջ 245-259
7.Coalitions as a Factor in the Institutionalization of the Transition to Democracy. «Wisdom», ASPU Publication, YEREVAN, 2023, N2(66), pp. 31-38
8. Issues of Increasing the Responsibility of Parliamentary Governance of the Republic of Armenia: Tripartism. ALTERNATIVE Quarterly Academic Journal Economy & Management, 2023 # 3, July – September, pp. 68-80

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ

1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, «Քաղաքական լիդերություն» դասընթացներ – Երևան, փետրվարի 1-28, 2013թ.
2. ԵՄ «Մարդկային կապիտալի գնահատման և շրջանավատների զբաղվածությանն ուղղված բարձրագույն կրթության ցանց» ծրագրի  հետազոտողների սեմինար – Լաս Պալմասի համալսարան, հուլիսի 8-13, 2015թ.

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2007 թ.- ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով շնորհվել է լեյտենանտի զինվորական կոչում (պահեստազորի սպա)
2005-2007թ. – Ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում
2006թ.-  ՀՀ ՊՆ ԱՀՏԱ վարչության կողմից անցկացվող հասարակական-պետական պատրաստության մրցույթ  (մասնակցություն)

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

2015-2018թ. – «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2013-2016թ.- Գավառի պետական համալսարանի խորհրդի անդամ
2013-2021թ.- Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական համալսարանի խորհրդի անդամ
2018-2021թ․- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային  համալսարան խորհրդի անդամ
2018-2021թ․- Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա խորհրդի անդամ
2018-2021թ․- Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան խորհրդի անդամ
2019-2021թ․- Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան խորհրդի անդամ
2021-2022թ․- Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան խորհրդի անդամ

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՎՈԳՐԵՐ

2016թ.- ՀՀ պաշտպանության նախարարի պատվոգրի շնորհում
2013 թ.- ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճանի շնորհում

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն՝ մայրենի, ռուսերեն՝ գերազանց, անգլերեն՝ լավ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

MS Office