Վարչական կազմ

 

Խաչատուր Ղազեյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր,  տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Էդգար Ալեքսանյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Գայանե Հարությունյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական աշխատանքների  գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Սոնա Պողոսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար,  գիտական քարտուղար, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ