Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ուսանողական աշխատանքների՝ էսսեների մրցույթ (Erasmus+ Jean Monnet PROMOEU Project)

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…