Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

Հարգելի դասախոսներ, ուսանողներ, սույն թվականի հոկտեմբերի 22-ին, ժամը 14:00-ին ՀՀ ՊԿԱ-ի նիստերի դահլիճում հրավիրում ենք մասնակցելու «Թուրքական ուղեղային կենտրոնների զարգացման փուլերը» թեմայով սեմինարին: Սեմինարը նվիրված է թուրքական ուղեղային կենտրոններին (Think-thank)։ Զեկուցման ընթացքում կներկայացվի դրանց ծագման և զարգացման դինամիկան, պետական և ակադեմիական կառույցներին կից գործող գիտավերլուծական կենտրոնների գործունեությունը, հետազոտական ուղղությունները, կադրային խնդիրները և պետություն-ՈՒԿ հարաբերությունները և այլ հարցեր։ Կներկայացվի նաև հայկական հարցերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող թուրքական ՈւԿ-ների գործունեությունը։

Շեշտը կդրվի այն աշխարհաքաղաքական և տնտեսական գործոնների վրա, որոնք նպաստել են թուրքական ուղեղային կենտրոնների զարգացմանը։ Ցույց կտրվի, որ թուրքական ուղեղային կենտրոններն ունեն տասնյակ տարիների պատմություն և դրանք այսօր հանդիսանում են Թուրքիայի քաղաքականության վրա իրական ազդեցություն ունեցող սուբյեկտներ:

Զեկուցող՝ ՀՀ ՊԿԱի «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի» գիտաշխատող Արեստակես Սիմավորյան:

Նորություններ

Ի գիտություն ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության 2022-2023 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առաջին կուրսեցիների…