Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրանցում

Վճարման կարգ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա ՊՈԱԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Կիևյան 8

Արդշինինվեստբանկ «Արաբկիր» մասնաճյուղ

Հ/Հ 247120051906

ՀՎՀՀ 00035088

 

կամ

 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»

Հ/Հ 220003320227000

ՀՎՀՀ 00035088

 

Նպատակի դաշտում նշել մասնակցի անունը, ազգանունը, հայրանունը, «Թեմատիկ վերապատրաստում»