Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Զբոսաշրջության կառավարում» կրթական ծրագրի դիմորդներն ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

Այս կրթական ծրագրով սովորողները միջազգային զբոսաշրջության և հյուրանոցային բիզնեսի ոլորտում ձեռք կբերեն այնպիսի հմտություններ, որոնք հետագայում կարող են կիրառել ցանկացած այլ ոլորտում:

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 4. Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ռեսուրսների կառավարում
 5. Զբոսաշրջության մենեջմենթ
 6. Զբոսաշրջության տնտեսագիտություն
 7. Զբոսաշրջության մարկետինգ
 8. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 9. Զբոսաշրջության պետական կարգավորում
 10. Գործարար հաղորդակցությունը և էթիկան զբոսաշրջության ոլորտում
 11. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 12. Զբոսաշրջային կենտրոնների (դեստինացիաների) կառավարում
 13. Զբոսաշրջության ոլորտի ֆինանսների կառավարում
 14. Սպառողի վարքագիծ (հոգեբանություն) և բրենդինգ
 15. Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
 16. Հաղորդակցման հմտություններ
 17. Նախագծերի կառավարում
 18. Էլեկտրոնային զբոսաշրջություն
 19. Զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումների կառավարում
 20. Զբոսաշրջության ռիսկերի և ճգնաժամերի կառավարում
 21. Զբոսաշրջային պրոդուկտի (արդյունքի) մշակում
 22. Կայուն զբոսաշրջություն
 23. Հյուրանոցների, ջերմային ու սպա կենտրոնների և ռեստորանների կառավարում
 24. Գործարար զբոսաշրջության և փառատոների կառավարում

 


Տարեկան ուսման վճարը՝
 500 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝  երկուշաբթի-ուրբաթ,  ժամը՝ 9։00-18։00:

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Տաթևիկ Դանիելյան, (099) 854 252

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269