Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Սամվել Կարապետի Գաբոյան

տնտեսական բաժնի պետ

 

Տնտեսական բաժինը Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է Ակադեմիայի և դրա կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների տնտեսական սպասարկման աշխատանքները:

Տնտեսական բաժնի նպատակները և խնդիրները.

 

Էլ. փոստ՝ samvel.gaboyan@paara.am