Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Volume XV, Number 1, June 2022

The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Volume XV, Number 1, June 2022

Նորություններ

2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են…