Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Ելենա Գագիկի Գրիգորյան

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ

 

Ակադեմիան  խորապես գիտակցում է իր հասարակական պատասխանատվության և Հայաստանում հանրային կառավարման ոլորտի զարգացման գործում իր առաքելության կարևորությունը: Այս առումով գոյություն ունի տեղեկատվության կանոնավոր փոխանակում Ակադեմիայի և հասարակության համապատասխան օղակների՝ ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի, հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության համապատասխան մարմինների, շրջանավարտների միջև: Ակադեմիան իր առաջնահերթ ուղղություններից է համարում գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության բարձրացումը, ինչպես նաև հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների և հանրությանը Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ մատչելի և ընկալելի տեղեկատվության ապահովումը:

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները.

 

էլ. փոստ`  lena.grigoryan@paara.am