Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մեր կազմը

 

Մերի Խոյեցյան

Ուխ նախագահ

 

Ջեմմա Դադոյան

Ուխ փոխնախագահ

 

   
 Անի Միրիբյան

Ուխ քարտուղար
 
 
 

Արման Թադևոսյան
Ուխ նախագահի օգնական
 
 
 

 

 

 

 

Արփինե Պետրոսյան
Ուխ լրատվական հանձնաժողովի պատասխանատու

Ղազար Թեքնեջյան

Ուխ մշակույթի հանձնաժողովի պատասխանատու

 

   

Էմմա Միքայելյան

ՈւԽ սպորտ հանձնաժողովի պատասխանատու

Քնարիկ Սահակյան

Ուխ սոցիալ-իրավական հանձնաժողովի պատասխանատու

   

Վարդգես Հակոբյան

 Ուխ ռազմահարենասիրական հանձնաժողովի պատասխանատու

 

 

 
 
Զինաիդա Սնխչյան
 Ուխ կազմակերպչական հանձնաժողովի պատասխանատու 
 
 
  

Աստղիկ Նիկողոսյան
 ՈւԽ բանավեճի ակումբի պատասխանատու
 
 
 
 
 
Սիրվարդ Մատինյան
ՈւԽ արտաքին կապերի հանձնաժողովի պատասխանատու  
 
 
 

 

 

Էլ. փոստ:  sc@paara.am;  sc.paara@gmail.com