Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ուսանող

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…