Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….