Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց