Շարունակվում է 2023-2024 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա և հեռավար ուսուցման ընդունելությունը բոլոր կրթական ծրագրերով վճարովի տեղերի համար

Leave a Reply