Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես

 

 

 

 

 

 


ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2022

 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

ՊԵՏԱԿԱՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ

«ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ-ԵՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՉԱՓԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԹՎԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

«ՏՈՒՐՔ ԵՎ ՎՃԱՐ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԼԾԱԿՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԹԱՐԹԱՓՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ LEX SUPERIOR ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈԼԻԶԻՈՆ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽԱՐԻԶՄԱՅԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՆԵՐԾԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱԳԱՅԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՐՎԱԳԾՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՆՁԻ ՎՐԱ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏԻՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

     

       


 

 


   

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի արխիվ