Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նախատեսվող պաշտպանությունների սեղմագրեր

 

Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ատենախոսության թեման Պաշտպանության օրը
Արմեն

Ռևիկի

Եզեկյան

Հանրային ծառայության տեսա-գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 

 

22.03.2019թ.

ժամը 13.00 

 Մանե Վովայի Խաչատրյան

 

Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում  22.03.2019թ.

ժամը 14.30