Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նախատեսվող պաշտպանությունների սեղմագրեր

 

Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ատենախոսության թեման Պաշտպանության օրը
Արմեն

Ռևիկի

Եզեկյան

Հանրային ծառայության տեսա-գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 

 

20.12.2018թ.

ժամը 13.00 

Աբրահամ

Արմենի

Աբրահամյան 

 

 

Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հիմնախնդիրները. Սահմանադրաիրավական հետազոտություն 

20.12.2018թ. 

ժամը 14.30