Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նախատեսվող պաշտպանությունների սեղմագրեր

 
Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ատենախոսության թեման Պաշտպանության օրը
Վաղարշակ Ալիկի Սարգսյան  Վարչական մարմինների հայեցողական լիազորությունների սահմանները  20.07.2017թ.   ժամը՝ 10.30 
Արտաշես Գագիկի Բեգլարյան  Հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում (սահմանադրաիրավական վերլուծություն) 20.07.2017թ.   ժամը՝ 12.30 
 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելություն…