Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կազմը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 041 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

 

Համաձայն  Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 19-ի  N 106-Ա կարգադրության Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում ստեղծվել է  Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհուրդը, որը կազմակերպում է  թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

ԺԲ.00.02-  Հանրային իրավունք / իրավաբանական/ մասնագիտությամբ  հետևյալ կազմով.

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում
 1. Հարությունյան Արմեն Շուրայի (նախագահ) իրավագիտության դոկտոր ԺԲ.00.02  
 2. Խաչատրյան Աշոտ Հայկի (նախագահի տեղակալ) իրավագիտության դոկտոր ԺԲ.00.02

 

 3. Ստեփանյան Հասմիկ Արշավիրի (գիտքարտուղար) իրավ.գիտ.թեկնածու ԺԲ.00.02  
 4. Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի իրավագիտության դոկտոր ԺԲ.00.02
 5. Ջհանգիրյան Ժորա Դանիելի իրավագիտության դոկտոր ԺԲ.00.02
 6. Հակոբյան Հրանուշ Հրանտի իրավագիտության դոկտոր ԺԲ.00.02
 7. Կոստանյան Գևորգ Սուրիկի իրավագիտության թեկնածու ԺԲ.00.02
 8. Բադիրյան Գրիգոր Միքայելի իրավագիտության դոկտոր ԺԲ.00.02
 9. Հայրապետյան Աշոտ Սերյոժայի իրավ.գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.02
 

Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետ է սահմանված մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

Նորություններ

«Չինաստան-Եվրասիա» քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների խորհուրդ» հիմնադրամի ղեկավար, Չինաստանի…….