Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կազմը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 041 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Համաձայն  Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի հունվարի 22-ի 04Ա  հրամանի` Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում ստեղծվել է   Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհուրդը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

       ԺԲ.00.02 – Հանրային իրավունք/իրավաբանական/մասնագիտությամբ հետևյալ կազմով.

 

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում
 1. Հարությունյան Արմեն Շուրայի
նախագահ
իրավ. գիտ. դոկտոր  

ԺԲ.00.02

 

 2. Խաչատրյան Աշոտ Հայկի

նախագահի տեղակալ

իրավ. գիտ. դոկտոր  

ԺԲ.00.02

 

 3. Ստեփանյան Հասմիկ Արշավիրի

գիտական քարտուղար

իրավ.գիտ.թեկնածու  

ԺԲ.00.02

 

 4. Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
 5. Ջհանգիրյան Ժորա Դանիելի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
 6. Հակոբյան Հրանուշ Հրանտի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
 7. Մուրադյան Մանուկ Հովհաննեսի իրավ. գիտ.թեկնածու ԺԲ.00.02
 8. Հայրապետյան Աշոտ Սերյոժայի իրավ.գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.02
       
       
       

 Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը: