Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կազմը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 041 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

 

Համաձայն  Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի Հ 53 Ա հրամանի Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում ստեղծվել է  Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհուրդը, որը կազմակերպում է  թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ:

 

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում
 1. Հարությունյան Արմեն Շուրայի նախագահ իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02  
 2. Խաչատրյան Աշոտ Հայկի     նախագահի տեղակալ իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02

 

 3. Ստեփանյան Հասմիկ Արշավիրի գիտական քարտուղար իրավ.գիտ.թեկնածու ԺԲ.00.02  
 4. Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
 5. Ջհանգիրյան Ժորա Դանիելի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
 6. Կոստանյան Գևորգ Սուրիկի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
 7. Ստեփանյան Վահե Վարդանի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
 8. Հայրապետյան Աշոտ Սերյոժայի իրավ.գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.02
 9. Մուրադյան Մանուկ Հովհաննեսի իրավ.գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.02
 10. Շաթիրյան Էդգար Էդուարդի իրավ.գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.02
 11. Մուղնեցյան Գնել Սամվելի իրավ.գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.02
 

041/մասնագիտական խորհրդի կազմի համար նոր ատենախոսություններ պաշտպանության ընդունելու ժամկետ է սահմանվել մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Պաշտպանությունների թույլատրելի քանակ է սահմանվել երեքը՝ ԺԲ 00.02 «Հանրային իրավունք» մասնագիտությամբ: 

 

Նորություններ

Սեպտեմբերի 13-ին  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Արսեն Լոքյանը հյուրընկալեց գերմանական….