Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Արխիվ

 

Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ատենախոսության թեման Պաշտպանության օրը
     
 Աբրահամ

Արմենի

Աբրահամյան 

 

Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հիմնախնդիրները. Սահմանադրաիրավական հետազոտություն  

 

20.12.2018թ. 

ժամը 14.30

 

Արման

Գրիգորի

Ստեփանյան

Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները  09.08.2018

ժամը 11:30

 

Երանուհի

Ստեփանի 

Թումանյանց

Ինքնուրույնության սկզբունքը դատական իշխանության համակարգում՝ սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում 09.08.2018

ժամը 10:00

Գևորգ   Սուրիկի Կոստանյան Պետության հայեցողության հիմնախնդիրները սահմանադրաիրավական և կոնվենցիոն կարգավորումների համատեքստում (անձի ազատության, անձեռնմխելիության և արդար դատաքննության իրավունքներ) 20.01.2018
Հրայր Վարդանի Թովմասյան  Կառավարման կիսանախագահական ձևը Հայաստանի Հանրապետությունում (սահմանադրական մոդել և իրականություն) 23.09.2017
Վաղարշակ Ալիկի Սարգսյան Վարչական մարմինների հայեցողական լիազորությունների սահմանները 20.07.2017
Արտաշես Գագիկի Բեգլարյան Հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում

(սահմանադրաիրավական վերլուծություն)

20.07.2017
Հարությունյան Ալեքսանդր Արմենի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅՈՒՆՈՒՄ
15.12.2016
Մարգարյան Տարոն Կարենի ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
27.05.2016
Խաչատրյան Արամ Աշոտի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 18.03.16
Մարգարիտա Արամի Վարդանյան  ՄԱՐԴՈՒ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
18.03.16
Սայադյան Վահե Հովիկի ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
18.12.15
Բաղդասարյան Վահան Արթուրի  ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՄՒՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈԻՄ 
18.12.15 
Սարգսյան Անի Գևորգի ՄԱՐԴՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
26.06.15
Միսակյան Վահե Ներսեսի ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ
ԶՈՀԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
26.06.15
Ափոյան Ռուբեն   Լևոնի ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ
ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ԱՅԼ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
16.03.2015
Առաքելյան Սամվել Կնյազի ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 16.03.2015
Իսկանդարյան Սիմա Ալբերտի ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 10.11.2014
Դանիելյան Արարատ Աշոտի  ՄԱՐԴՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 10.11.2014