Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհուրդ

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….