Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Кафедра политического управления и публичной политики