Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

8 հունիսի, 2011թ., թիվ 21

Новости

10 сентября Академию государственного управления РА посетил представитель Администрации департамента государственного …..