Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

18 հուլիսի, չորեքշաբթի, 2012թ., թիվ 26 (415)

Новости

Заявление Общественной организации «Совет ректоров государственных вузов»