Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

4 հուլիսի, 2012թ., թիվ 25

Новости

10 сентября Академию государственного управления РА посетил представитель Администрации департамента государственного …..