Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

4 հուլիսի, 2012թ., թիվ 25

Новости

Заявление Общественной организации «Совет ректоров государственных вузов»