Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

11 ապրիլի, 2012թ., թիվ 14

Новости

10 сентября Академию государственного управления РА посетил представитель Администрации департамента государственного …..