Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

7 մարտի,  2012թ.,  թիվ 9

Новости

10 сентября Академию государственного управления РА посетил представитель Администрации департамента государственного …..