Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

7 մարտի,  2012թ.,  թիվ 9

Новости

В 2018-2019гг. Академия государственного управления РА,  Американский университет Армении и Университет Бергена Норвегии …