Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

2 նոյեմբերի, չորեքշաբթի, 2011թ., թիվ 37 (382)

Новости

10 сентября Академию государственного управления РА посетил представитель Администрации департамента государственного …..