Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

19 հոկտեմբերի, 2011թ., թիվ 35

Новости

10 сентября Академию государственного управления РА посетил представитель Администрации департамента государственного …..