Учебники, руководства

КРАТКИЙ ОБЗОР

Академия является преемником школы Управления РА, которая основана 24 мая, 1994г. решением номер 240 Правительства РА по технической поддерже программы ТАСИС Евросоюза.

Первый учебный прием данной школы состоялся в 1995г.. 30 апреля 1997г. решением номер 107 Правительство РА школе было присвоено право организовать также заочное обучение длительностью в 2,5 года.

В целях подготовки гос. служащих и соответствия процесса повышения квалификации современным требованиям решением Правительства РА номер 338 от 8 апреля, 2002г. Армянская школа управления реорганизовалась в Академию некоммерческую организацию, а через год решением Правительства РА номер 370 от 10 апреля 2003г. в Академии было основано обучение по магистрским программам.

В соответствии с решениями номер 1452-Н от 11 ноября, 2010г. и номер 29-А от 20 января, 2011г. – общее управление академией осуществляет администрация президента РА, гос.управленческое учреждение (уполномоченный орган)  в соответствии с уставом законодательства РА на основе сочетания самоуправления с единоличным руководством в сочетании с коллегиальными принципами и осуществлением функций совета, научного совета и ректората.

Согласно с Постановлением Правительства N 1703-N от 28 декабря 2017 года общее управление Академии осуществляет  государственное учреждение «Правительственный аппарат Республики Армения » (уполномоченный орган) в соответствии с законодательством Республики Армения и Уставом Академии на основе самоуправления – в сочетании принципов единого управления и коллегиальности и при реализации  функций ректората, совета, научного совета.

Ուսանողի ուղեցույց

Որակի ապահովման ձեռնարկ

«Ուսանողի ներգրավվածությունը որակի ապահովման գործընթացում» ուսանողական ձեռնարկ

Միջոցառումների իրազեկման  և կազմակերպման մասին ուղեցույց

Ձեռնարկ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար

«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

Գործունեության հասցեն – ք.Երևան, Կիևյան-8
Իրավաբանական հասցեն – ք.Երևան, Կիևյան-8