НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”

  • Արխիվ
  • «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» գիտական հանդես ներկայացվող բնագրերի ձևավորման և ներկայացման կանոններ
  • «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» գիտական հանդես ներկայացվող բնագրերի նախնական ստուգման և գրախոսման կարգ
  • Գիտական հոդվածի գրախոսում. Ձևանմուշ
  • Երկկողմանի «կույր» գրախոսության ուղեցույց
  • «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» գիտական հանդեսի հրատարակության կանոնակարգ
  • Հավելված. տեղեկություններ հեղինակի մասին
  • ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ