Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ռեկտորի աշխատակազմ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՌԵԿՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

 

Ռեֆերենտ՝ Ալբերտ Ռոբերտի Գալստյան,

Էլ. փոստ`  albert.galstyan@paara.am

 

Գործավար՝ Լիլիթ Նիկոլայի Այդինովա 

Էլ. փոստ`lilit.aydinova@paara.am