Ռեկտորի աշխատակազմ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՌԵԿՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

 

Խորհրդական՝ Խաչատուր Բեզիրջյան

Էլ. փոստ՝ bezirjyan@paara.am

Խորհրդական (իրավական հարցերով )՝ Արամ Աբովյան

Էլ. փոստ՝  abovyan.aram@paara.am

 

Գործավար՝  Լուսինե Եղիազարյան

Էլ. փոստ` lusine.yeghiazaryan@paara.am