Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն» կրթական ծրագրի դիմորդներն ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության  ամբիոնի ուսումնական ծրագիրը ներառում է քաղաքական գիտության զարգացման միջազգային փորձը պետական, քաղաքական և հանրային կառավարման ոլորտներում` հնարավորություն ընձեռելով երիտասարդներին կատարելու վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ձեռք բերելու լիդերության հատկանիշներ, իրականացնելու քաղաքական խորհրդատվություն (consulting, speech writing, image making), տիրապետելու PR և GR (Government Relations) սկզբունքներին, մեկնաբանելու քաղաքական փոփոխությունների ընթացքը և դրա ազդեցությունը ՀՀ քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման վրա:

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Քաղաքականության տեսություն
 2. Տեղեկատվական տեխնո­լո­գիա­ներ և էլեկտրոնային կառա­վարում
 3. Մասնագիտական օտար լեզու
 4. Էթնոքաղաքականություն
 5. Տարածաշրջանային քաղա­քական զարգացումներ և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն
 6. Քաղաքատնտեսություն
 7. Քաղաքական անթրոպոլոգիա (ընտրովի առարկա)
 8. Արդի հոգեբանություն (ընտրովի առարկա)
 9. Քաղաքական բանակցություններ և PR տեխնոլոգիաներ
 10. Քաղաքական գործընթացների մոդելավորում
 11. Գիտության տեսություն և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդոլոգիա
 12. Ազգային անվտանգություն
 13. Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում
 14. Քաղաքական հերմենևտիկա (մեկնարվեստ)
 15. Քաղաքական մարքեթինգ և մեդիա  (ընտրովի առարկա)
 16. Քաղաքական գլոբալացում (ընտրովի առարկա)
 17. Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR կապեր
 18. Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր
 19. Քաղաքական էլիտաներ և լիդերություն
 20. Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ
 21. Պառլամենտական իրավունք
 22. Հանրային կառավաման հիմնախնդիրներ
 23. Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում (ընտրովի առարկա)
 24. Ծրագրերի կառավարում (ընտրովի առարկա)

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝  երկուշաբթի-ուրբաթ,  ժամը՝ 9։00-18։00

Տարեկան ուսման վճարը՝ 400 000 ՀՀ դրամ

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Գայանե Նիկողոսյան, (091) 678 906

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269