Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն» («ՔԿ և ՔՎ» ՄԿԾ) կրթական ծրագրի դիմորդները ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 031201.02.7) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

«ՔԿ և ՔՎ» ՄԿԾ -ի առաքելությունը

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի ուսումնական ծրագիրը ներառում է քաղաքական գիտության զարգացման միջազգային փորձը պետական, քաղաքական և հանրային կառավարման ոլորտներում` հնարավորություն ընձեռելով երիտասարդներին կատարելու վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ձեռք բերելու լիդերության հատկանիշներ, իրականացնելու քաղաքական խորհրդատվություն (consulting, speech writing, image making), տիրապետելու PR և GR (Government Relations) սկզբունքներին, մեկնաբանելու քաղաքական փոփոխությունների ընթացքը և դրա ազդեցությունը ՀՀ քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման վրա:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Քաղաքականության տեսություն
 2. Տեղեկատվական տեխնո­լո­գիա­ներ և էլեկտրոնային կառա­վարում
 3. Մասնագիտական օտար լեզու
 4. Էթնոքաղաքականություն
 5. Տարածաշրջանային քաղա­քական զարգացումներ և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն
 6. Քաղաքատնտեսություն
 7. Քաղաքական անթրոպոլոգիա (ընտրովի առարկա)
 8. Արդի հոգեբանություն (ընտրովի առարկա)
 9. Քաղաքական բանակցություններ և PR տեխնոլոգիաներ
 10. Քաղաքական գործընթացների մոդելավորում
 11. Գիտության տեսություն և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդոլոգիա
 12. Ազգային անվտանգություն
 13. Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում
 14. Քաղաքական հերմենևտիկա (մեկնարվեստ)
 15. Քաղաքական մարքեթինգ և մեդիա (ընտրովի առարկա)
 16. Քաղաքական գլոբալացում (ընտրովի առարկա)
 17. Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR կապեր
 18. Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր
 19. Քաղաքական էլիտաներ և լիդերություն
 20. Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ
 21. Պառլամենտական իրավունք
 22. Հանրային կառավաման հիմնախնդիրներ
 23. Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում (ընտրովի առարկա)
 24. Ծրագրերի կառավարում (ընտրովի առարկա)

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 450 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Լիլիթ Բդոյան, (093) 377 727

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269