Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ ԵՎ PR ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ» («ՔԺ և PR Տ» ՄԿԾ) կրթական ծրագրի դիմորդները ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 031201.12.7) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

«ՔԺ և PR Տ» ՄԿԾ -ի առաքելությունը

Ուսումնական ծրագրի հիմնական նպատակն է պատրաստել քաղաքական ժուռնալիստներ և PR մասնագետներ, որոնք կկարողանան վերլուծել քաղաքական գործընթացները, բացահայտել արդի մարտահրավերների քաղաքական բնույթը և նպաստել իրատես ու բազմակողմանի հասարակական կարծիքի ձևավորմանը: Դա հնարավորություն կտա արդի տեղեկատվահաղորդակցական ցանցային տիրույթներում մրցունակ քաղաքական ժուռնալիստիկայի և քաղաքական PR տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բնականոն արդիականացնելու հանրային կարծիքը` նպաստելով հանրային համակեցությանը և հումանիզացմանը:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Քաղաքականության տեսություն
 2. Տեղեկատվական տեխնո­լո­գիա­ներ և էլեկտրոնային կառա­վարում
 3. Մասնագիտական օտար լեզու
 4. Էթնոքաղաքականություն
 5. Տարածաշրջանային քաղա­քական զարգացումներ և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն
 6. Լրագրության հիմունքներ (Basic Journalism)
 7. Արդի հոգեբանություն
 8. Տարածաշրջանային օտար լեզու /պարսկերեն,թուրքերեն, վրացերեն…/
 9. Միջազգային լրագրություն և PR
 10. Գիտության տեսություն և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդոլոգիա
 11. Գլոբալ քաղաքացիական հասարակություն
 12. Քաղաքական մարքեթինգ և մեդիա
 13. Ազգային անվտանգություն
 14. Մեդիա վարպետություն և քաղաքական լուսաբանում
 15. Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում
 16. Մեդիայի քաղաքակրթական չափումները (Արևելք)
 17. Քաղաքական անթրոպոլոգիա
 18. Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR-կապեր
 19. Քաղաքական հերմենևտիկա
 20. Քաղաքական էլիտաներ և լիդերություն
 21. Պառլամենտական իրավունք
 22. Հանրային կառավարման հիմնախնդիրներ
 23. Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ
 24. Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում
 25. Լրագրության վարպետություն

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 450 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Լիլիթ Բդոյան, (093) 377 727

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269