Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Հանրային ֆինանսների կառավարում» կրթական ծրագրի ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել տնտեսագիտություն և կառավարում, իրավագիտություն, ճարտարագիտություն, ինչպես նաև ֆիզիկամաթեմատիկական և բնական գիտությունների մասնագիտություններ ունեցող դիմորդները:

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  կառավարման ամբիոնի ուսումնական ծրագիրը, հիմնվելով կառավարման ոլորտում արդի նորամուծությունների, միտումների և նվաճումների վրա, «Հանրային ֆինանսների կառավարում» կրթական ծրագրով պատրաստում է բարձր որակավորում ունեցող արհեստավարժ մասնագետներ, որոնք տիրապետում են կառավարման (հանրային ֆինանսների կառավարման) հիմնարար և կիրառական գիտելիքների ու գիտահետազոտական մեթոդների, ինչը հնարավորություն է տալիս աշխատելու կառավարման (հանրային ֆինանսների կառավարման) բնագավառում:

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները
 4. Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում
 5. Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 7. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 8. Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 9. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները
 10. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 11. Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ
 12. Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրներ
 13. Հարկաբյուջետային կառավարում
 14. Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն
 15. Կառավարման հոգեբանություն
 16. Հաղորդակցման հմտություններ
 17. Ֆինանսական իրավունք
 18. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 19. Գանձապետական համակարգի կառավարման հիմնախնդիրներ
 20. Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները
 21. Բյուջետային գործընթացի կառավարում
 22. Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներ
 23. Արտաքին աուդիտ
 24. Ներքին աուդիտ
 25. Բանկային գործ
 26. Տնտեսական զարգացման վարկանիշները և համաթվերը
 27. Կայուն զարգացման հիմնախնդիրները
 28. Կորպորատիվ ֆինանսների կառավարում
 29. Էկոնոմետրիկա

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 500 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝  երկուշաբթի-ուրբաթ,  ժամը՝ 9։00-18։00

 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269