Պայմանագրերի կնքում

Պայմանագիրը կնքելիս դիմորդը ներկայանում է անձամբ՝ անձը հաստատող փաստաթղթով:

Խնդրում ենք մինչև պայմանագիր կնքելը, Ակադեմիայի կայքից ծանոթանալ Ակադեմիայի կանոնադրությանը, ներքին կարգապահական կանոններին և բարեվարքության կանոնակարգին:

Leave a Reply