Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 15-ը ներառյալ

More

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցմամբ մագիստրատուրա ընդունվածների ցուցակ

More

Հայտարարություններ

1 2 37 38 39 40 41 42 43 52 53