Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

 Գոռ Գագիկի Չատինյան

 

 

Ծննդյան տարեթիվը, ամսաթիվը, ծննդավայրը

1976թ. սեպտեմբերի 12, ք. Երևան

Աշխատանքային գործունեությունը

2016-ի դեկտեմբերի 1-ից                 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

2016- առ այսօր                                Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ ՀՀ հանրակրթական դպրոցների շենքերի սեյսմիկ անվտանգության ծրագրի մասնագիտական խմբի անդամ` ֆինանսական գծով խորհրդատու

2013- առ այսօր                                ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի մրցութային հանձնաժողովի անդամ

2013- առ այսօր                                «Կենտրոն» վարչական շրջանի «Ֆինանսաբյուջետային»  հանրային խորհրդի անդամ

2011- առ այսօր                                 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի Ը.00.02-«Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության քննական հանձնաժողովի անդամ

2011- առ այսօր                                 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հանրային կառավարման և հանրային ֆինանսների ամբիոնի «Հանրային կառավարում» մասնագիտության պետական քննական հանձնաժողովի անդամ

2011-2014                                          «Ջի Ընդ Քո. Աուդիտ» ՍՊԸ աուդիտորական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն

2007- առ այսօր                                Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Ֆինանսական» ֆակուլտետ, «Ֆինանսներ» ամբիոնի դոցենտ

2005-2007                                         Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Ֆինանսահաշվային» ֆակուլտետ, «ֆինանսներ և վարկ» ամբիոնի ասիստենտ

2005-2014                                         «Գրեյթ-Փլեյ» ՍՊԸ, միջին և խոշոր օղակների կառավարման մասնագետների վերապատրաստման կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն

2004-2014                                         «Ջի Ընդ Քո. Քոնսալթինգ» ՍՊԸ խորհրդվատական-հաշվապահական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն

2001-2005                                         Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, «Ֆինանսահաշվային» ֆակուլտետ, «Ֆինանսներ և վարկ» ամբիոնի ասիստենտ

1999-2000                                         ՀՀ պետական եկամուտների նախարարության Արաբկիրի ՀՏ գանձումների բաժնի տեսուչ

1996-1998                                         «ԱրմԲել» ՍՊԸ-ի հաշվապահ

 1992-1996                                        «Պրոգրեսս 92» կոոպերատիվի հաշվետար

 

Կրթությունը

1983-1993                                         Ս. Լիսիցյանի անվ. թիվ 34 ռուսական միջնակարգ դպրոց (գերազանց առաջադիմությամբ)

1993-1998                                         Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, «Ֆինանսահաշվային» ֆակուլտետ, «Ֆինանսներ և վարկ» մասնագիտությամբ, «Ֆինանսներ» մասնագիտացմամբ «Տնտեսագետի» որակավորում (գերազանց առաջադիմությամբ)

1998-2001                                         Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, Ը.00.03-«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա (գերազանց առաջադիմությամբ)

2012                                                     Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,  անգլերենի դասընթաց (3-րդ մակարդակ)

 

Այլ տվյալներ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ

 

2008                                                 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ դոցենտի գիտական կոչման դիպլոմ Դ № 01578

2002                                                 Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի 014 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագիր Ա № 01453

1998                                                 Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի «Տնտեսագետի» որակավորման գերազանցության դիպլոմ A № 052012

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 

2016                                                  «Ֆինանսներ թեստերի և խնդիրների ժողովածու», Երևան 2016թ., Անտարես, 273 էջ.

2013                                                  «Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ», ՀՊՏՀ, 2013թ., գիտահետազոտական աշխատանք

2013                                                  «Երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերը ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ, 2013թ. Ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհի շրջանակում

2010                                                  «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ», Դասագիրք. – Եր.- «ՄՈԱ» ՍՊԸ, 2010թ., 37 տպ. մամուլ

2007                                                 «Ապահովագրական գործ», Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան-2007, «Օրենք և իրականություն» հրատարակություն, 40 տպ. մամուլ

2005                                                 «Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը բյուջեի եկամուտների ձևավորման գործում», ԵՊՏԻ, Երևան 2005, էջ 143-146

2004                                                 «Հարկային վերահսկողության արդի հիմնախնդիրները», ԵՊՏԻ, Երևան 2004, էջ 251-253

2003                                                 «ՀՀ հարկային և մաքսային համակարգերի բարելավումը տնտեսական և կայունացման աճի գործում», Տնտեսագետ, Երևան 2003, էջ 221-224

2002                                                 «Հարկային մեխանիզմի կատարելագործման անհրաժեշտությունը համաշխարհային տնտեսությանը սերտաճման գործընթացում», Տնտեսագետ, Երևան 2002, էջ 158-161

2001                                                  «Շահութահարկի մեխանիզմի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեկնածուական ատենախոսություն, ներկայացված հրապարակային պաշտպանության` Ը.00.03-«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ԵրՊՏԻ 014 մասնագիտական խորհրդում

2001                                                  «Ձեռնարկությունների շահույթի կարճաժամկետ պլանավորման դերն ու անհրաժեշտությունը բյուջեի եկամուտների ավելացման գործում», «Рынок капитала в Армении: аналитический журнал» август 2001г., #15,16 (73,74) էջ 48-51

2001     «Շահութահարկի դրույքաչափի կատարելագործման դերը հարկային բեռի նվազեցման գործում», «Рынок капитала в Армении: аналитический журнал» июнь 2001г., #11,12 (69,70) էջ 34-37

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գերազանց տիրապետում է Windows և IOS օպերացիոն համակարգերին, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Arm Soft-Accountant ծրագրերին, համակարգչային ցանցերի կառավարմանն ու կարգավորմանը

 

Ընտանեկան կարգավիճակը

Ամուսնացած է, ունի 2 զավակ (որդի և դուստր)