Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառուցվածք

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ՌԵԿՏՈՐ

Գիտական խորհուրդ

Ռեկտորատ

Ռեկտորի աշխատակազմ

Գիտական քարտուղար

Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժին

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

 

Գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

 

Ուսումնամեթոդական վարչություն

Մագիստրատուրայի բաժին

Պրակտիկայի բաժին

Կառավարման ամբիոն

Իրավագիտության ամբիոն

Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոն

Կառավարման հոգեբանության ամբիոն

Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին

Ասպիրանտուրայի բաժին

 

Արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

Միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժին

 

Լրացուցիչ և շարունակական կրթության գծով պրոռեկտոր

Վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման  բաժին

 

Վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժին

Տնտեսական բաժին

Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Գիտատեխնիկական գրադարան

Գրահրատարակչական բաժին

 

Հեռավար ուսուցման կենտրոն

Կառուցվածք