Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառուցվածք

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՌԵԿՏՈՐ

Ռեկտորատ

Վարչական կազմ

Ռեկտորի աշխատակազմ

Գիտական քարտուղար

Գիտության վարչություն

Գիտական հետազոտությունների բաժին

Գիտական հրապարակումների բաժին

Ասպիրանտուրայի բաժին

Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժին

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Հեռավար ուսուցման բաժին

Որակի ապահովման կենտրոն

Լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոն

 

 

Գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Ուսումնամեթոդական վարչություն

Մագիստրատուրայի բաժին

Պրակտիկայի բաժին

Երեկոյան ուսուցման բաժին

Կառավարման ամբիոն

Իրավագիտության ամբիոն

Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոն

Կառավարման հոգեբանության ամբիոն

Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

 

 

Արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

Միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժին

 

Վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժին

Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Գիտատեխնիկական գրադարան

Տնտեսական բաժին

 

 

Կառուցվածքի գծապատկեր