Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառուցվածք

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ՌԵԿՏՈՐ

Գիտական խորհուրդ
Ռեկտորատ
Ռեկտորի աշխատակազմ
Գիտական քարտուղար
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
 

Գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

 

Ուսումնամեթոդական վարչություն
Մագիստրատուրայի բաժին
Պրակտիկայի բաժին
 Կառավարման ամբիոն
Իրավագիտության ամբիոն
Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոն
Կառավարման հոգեբանության ամբիոն
Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին
Ասպիրանտուրայի բաժին
 

Արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

Միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժին
 

Լրացուցիչ և շարունակական կրթության գծով պրոռեկտոր

Վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման  բաժին
 

Վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Տնտեսական բաժին
Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
Գիտատեխնիկական գրադարան
Գրահրատարակչական բաժին
Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժին  
 
Կառուցվածք

Նորություններ