Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական խորհուրդ

     ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ Գիտական խորհուրդ) ռեկտորի նախագահությամբ գործող ներկայացուցչական մարմին է:

    Գիտական խորհուրդն ընդունված կարգով քննարկում և լուծում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ուսումնական, գիտահետազոտական գործունեության, նյութատեխնիկական բազայի զարգացման, պլանավորման, կառավարման և կազմակերպման խնդիրները: Ընդունում է համապատասխան որոշումներ և լիազորությունների սահմաններում հսկում դրանց կատարման գործընթացը:

 Գիտական խորհրդի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման Ակադեմիայի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնյաների, ծառայողների և ուսանողների համար:

  Գիտական խորհուրդն իր աշխատանքները կատարում է նիստերի միջոցով յուրաքանչյուր ամիս առնվազն մեկ անգամ:

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Խաչատուր Ղազեյան 

ՀՀ ՊԿԱ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, գիտական խորհրդի նախագահ

      Սոնա Պողոսյան

 Ակադեմիայի գիտական քարտուղար, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

      Աննա Գրիգորյան

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական, միջազգային հարաբերությունների բնագավառի մասնագետ,

      Թերեզա Խեչոյան

Ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր,

     Գոռ Չատինյան   

Ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,

     Խաչատուր Բեզիրջյան

Ակադեմիայի գիտության վարչության պետ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,

      Գորիուն Ադամյան  

Ակադեմիայի վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

      Լուսինե Զիլֆուղարյան

Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության պետ,

    Մարիամ Մարգարյան

Ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

     Լաուրա Պետրոսյան

Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,  հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

     Ռուբեն Աղուզումցյան

Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր,  հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր,

     Արմենակ Այվազյան

Ակադեմիայի լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,  դոցենտ,

     Վիլեն Խաչատրյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  կառավարման  ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության  թեկնածու,   դոցենտ,

       Արմեն Եզեկյան 
 Ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ,
 
       Նաիրա Ղազարյան
 Ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
       
       Արտակ Բաղդասարյան
 Ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկավար, քաղաքագիտության թեկնածու,
 
       Գայանե Հովհաննիսյան
   Ակադեմիայի  որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար,
 
       Հասմիկ Նավասարդյան
Ակադեմիայի  լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոնի գլխավոր մասնագետ, արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,

      Հասմիկ Ստեփանյան

Ակադեմիայի հեռավար ուսուցման բաժնի պետ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ,

     Անահիտ Հովհաննիսյան

Ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ,

    Հայկուհի Դավթյան

Ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ,

    Արփինե Առաքելյան

Ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման ասպիրանտ,

    Աստղիկ Նիկողոսյան

Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ,

    Անուշ Կոստանյան

Ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի մագիստրանտ,

   Ալլա Առաքելյան

Ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի մագիստրանտ,

   Աննա Մեսրոպյան

Ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի մագիստրանտ,