Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

NISPAcee 30-րդ գիտաժողովի ամփոփիչ զեկույց

NISPAcee 30-րդ գիտաժողովի ամփոփիչ զեկույց

Նորություններ

2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են…