Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

NISPAcee 29-րդ միջազգային գիտաժողով 2021 թ. մայիսին

NISPAcee 29-րդ միջազգային գիտաժողով 2021 թ. մայիսին

Նորություններ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ