Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

NISPAcee 2019 թ. 27-րդ գիտաժողով

NISPAcee 2019 թ. 27-րդ գիտաժողով

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից ՄԱԶԾ ԳԵՀ «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկության բարձրացման միջոցով» ծրագրի շրջանակում…