Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Տեսանյութեր

Կրթական նոր մակարդակ` հանրային ու պետական ծառայողների համար

«Անձը և պաշտոնը». ձեռնարկ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի մասնագետների համար

Սիանս Պո համալսարանը դասընթացներ կբացի ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում