Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Տեսանյութեր

Ալմա Մատեր. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ՎԱԼՍ, ՄԱՅԻՍԻ 9 2015, ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ՎԱԼՍ