Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

Ցանկացած շրջանավարտի համար ուսումնական տարվա ավարտը հիշարժան է նրանով, որ վերջապես ստանում է այն կարևոր փաստաթուղթը, որը ուսումնառության ընթացքում նրա ձեռք բերած գիտելիքների, …

Շարունակվում է 2021-2022 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության բոլոր կրթական ծրագրերով…

2021-2022 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ներքոնշյալ…