Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

Ար­դի կա­ռա­վա­րու­մը պա­հան­ջում է ու­րույն մտա­ծող, ստեղ­ծա­գործ, վառ եր­ևա­կա­յութ­յամբ օժտ­ված հավակնոտ մաս­նա­գետ­ներ, քա­նի …….

2018 թվականի դեկտեմբերի 18-19-ը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պատվիրակությունը աշխատանքային այցով ……..

Շուրջ 20 տարի առաջ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (այն ժամանակ՝ ՀՀ կառավարման դպրոց) երրորդ հարկի ………

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Կառավարման հոգեբանություն» ամբիոնը կազմակերպել էր գիտական սեմինար «Կառավարչական գործունեության հոգեբանական հետազոտություններ» թեմայով…