Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց      Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվածների (ԲԶ) համար Գործարար վարչարարություն (MBA) (հեռավար)  

2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 15-ը ներառյալ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցմամբ մագիստրատուրա ընդունվածների ցուցակ

«Գործարար վարչարարություն» (MBA) հեռավար համատեղ մագիստրոսական ծրագրի առաջին շրջանավարտները օգոստոսի 4-ին ստացան իրենց դիպլոմները