Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

2018թ. դեկտեմբերի 26-ին ստորագրվեց եռակողմ համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի…..

Երկու ամիս շարունակ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի Ուսումնական մեդիա-կենտրոնում ընթանում էր «Արդյունավետ հաղորդակցման մշակույթ»…

Ար­դի կա­ռա­վա­րու­մը պա­հան­ջում է ու­րույն մտա­ծող, ստեղ­ծա­գործ, վառ եր­ևա­կա­յութ­յամբ օժտ­ված հավակնոտ մաս­նա­գետ­ներ, քա­նի …….

2018 թվականի դեկտեմբերի 18-19-ը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պատվիրակությունը աշխատանքային այցով ……..