Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

2013 թվականի փետրվարի 2-3-ը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան Երևանի պետական համալսարանի հանգստյան տանը (նիստերի դահլիճում) անցկացրեց «Ուսումնական ծրագրերի…

Հունվարի 30-ին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում անցկացվեց սեմինար Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանատան և «Եվրոպական ինտեգրացիա» հասարական կազմակերպության նախաձեռնությամբ…

ՀՀ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­դե­միա­յի ռեկ­տոր Ար­սեն ­Լոք­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց Ա­կա­դե­միա­յի 2012 թվա­կա­նի գոր­ծու­նեութ­յան մա­սին տա­րե­կան հաշ­վետ­վութ­յուն…

2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ից 21-ը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի օգնականը մասնակցեց Մոսկվայում կայացած «Գենդերային բյուջետավորում» թեմայով սեմինարին…