Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

«Գործարար վարչարարություն» (MBA) կրթական ծրագիրը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում մեկնարկել է 2016-2017 ուսումնական տարվանից…

2021-2022 ուս. տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ…

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիան հայտարարում է 2021-2022 ուս. տարվա մագիստրատուրայի…

2021-2022 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա…