Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

Կրկին սեպտեմբեր է, և դուք նոր ուսումնական տարին սկսում եք 25 տարվա ճանապարհ անցած կրթօջախում…

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից ՄԱԶԾ ԳԵՀ «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկության բարձրացման միջոցով» ծրագրի շրջանակում…

2019-2020 ուս. տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների…